Εξοικονόμηση έως 60%

Το σύστημα που εξοικονομεί χρήματα

Τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Ένα σύστημα τύπου αντλίας θερμότητας λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια. Πληρώνετε μόνο ένα μικρό ποσό ρεύματος, αλλά πρόκειται για μία επένδυση που αποδίδει. Από 1 kW ηλεκτρισμού το Daikin Altherma παράγει 3 έως 5 kW διαθέσιμη θερμότητα.

 

Κόστος λειτουργίας
Πρωτεύουσα ενεργειακή αποδοτικότητα

 

Πώς φτάνουμε στο 168%;

Συγκρίναμε την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, και προέκυψε αυξημένη αποδοτικότητα
= Αποδοτικότητα παραγωγής ηλεκτρισμού (0,4) x COP των αντλιών θερμότητας (4)[/box]

Μειώστε το κόστος

66-80% Εξοικονόμηση

Ένα σύστημα τύπου αντλίας θερμότητας λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια από ένα παραδοσιακό σύστημα θέρμανσης που χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα. Με το Daikin Altherma, με 1 kW κατανάλωσης ηλεκτρικού προσφέρει στο χώρο μας 3kW έως 5kW θερμότητα. Πρόκειται για μία επένδυση που αποδίδει.

Κόστος λειτουργίας:
Συνθήκες: Ετήσια απαιτούμενη θερμαντική ενέργεια: 20 000kWh
Πηγή: Τιμές ενέργειας βάσει των στατιστικών της EUROSTAT (πρώτο εξάμηνο 2009)

COP(Συντελεστής απόδοσης)

Σημαίνει το λόγο της αποδιδόμενης θερμότητας και της ενέργειας που χρησιμοποιείται από το συμπιεστή της αντλίας θερμότητας. Το σύστημα αντλίας θερμότητας Daikin Altherma έχει COP μεταξύ 3 και 5, που σημαίνει ότι η αντλία παρέχει 3 έως 5 φορές περισσότερη ενέργεια απ’ότι καταναλώνει.

Αποδοτικότητα (COP):
Πηγή:
Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τη σχεδίαση των επιμέρους λεβήτων και τις ποικίλες κλιματικές συνθήκες.
Αποδοτικότητα Daikin Altherma όπως μετράται από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο εργαστήριο (SP Technical Research Institute of Sweden).

PER(Πρωτεύων λόγος ενέργ.)

Η σχέση ανάμεσα στην ωφέλιμη αποδιδόμενη ενέργεια και πρωτεύουσα καταναλισκώμενη ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες που σχετίζονται με τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Απόδοση (PER):
Συνθήκες:
Για συστήματα καύσης το PER ισούται με την συνολική αποδοτικότητα του συστήματος, ενώ για αντλίες θερμότητας ισούται με το συντελεστή εποχιακής απόδοσης επί την αποδοτικότητα παραγωγής ενέργειας για την οποία ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 0,4.