Φροντίδα για το περιβάλλον

Τα συστήματα κλιματισμού βελτιώνουν σημαντικά το περιβάλλον των εσωτερικών χώρων, δημιουργώντας βέλτιστες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Για μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ορισμένοι κατασκευαστές κλιματιστικών επένδυσαν στις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και οικολογικής λειτουργίας, συμβάλλοντας στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον.